สายไป! คิง รับ อยากเล่น UCL ในฐานะแข้งผีแดง

        โจชัว คิ…